Gizlilik Politikası

Bu metin, 07/04/2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileri işlenen kimselerin bilgilendirilmesi için hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Şirketimize ait internet sitesi üzerinden herhangi bir veya birden fazla kişisel verisini paylaşan kimseler, konu hakkında bilgilendirilmiş ve bu metinde yazan şartları kabul etmiş sayılır.

Veri Sorumlusu: Kripto101.com adına …

Adres: Serbest Liman ve Bölgesi Posta Kutusu No: 9800 Gazimağusa/KKTC

1.     Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Kripto 101 doğrudan sitemize gelen kullanıcıların bilgisini işlememektedir. Sitemize giren kişilerin doğrudan verilerinin alınması da, söz konusu değildir. Kripto 101 adresini genel olarak görüntülemek için, herhangi bir kişisel veri paylaşımı zorunlu değildir. Ancak yorum yapmak istediğiniz zaman adınız ve soyadınız, yaşınız ve benzeri bilgileriniz talep edilmektedir. Talep edilen bu bilgiler, işlediğimiz bilgilerdir. Kripto 101 olarak KVK Kanunu 5 ve 6. maddelerine uyumlu olacak şekilde verileriniz işlenmektedir:

 • Kişisel verileriniz ile iletişim verileriniz (Ad-soyad, telefon, mail … gibi) iletişim amaçlı kullanılmaktadır.
 • Üyelik için kullanılan bilgileriniz olan cinsiyet, doğum tarihi, medeni hal, çalıştığı il, eğitim durumu ve meslek gibi bilgileriniz üye içi tanışma servislerimizin yürütülmesi amacıyla saklanmakta/tutulmaktadır.
 • Demografik veriler, site ve uygulamada nerelerde gezindiğiniz verileri ve diğer tüm verileriniz, Kripto 101’in geliştirilmesi adına kullanılmak amacıyla işlenmektedir. Verilerinizin işlenmesinde ki amaç, sizlere daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmektir.
 • Sosyal ağ bilgileriniz ise siteye daha kolay erişim sağlamanıza olanak tanıyacaktır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz ifadelerin haricinde de genel olarak veri toplaması yapılabilmektedir:

 • Kripto 101 üyelerine yayın gönderme amacıyla,
 • Kripto 101 üyelerine elektronik posta ve elektronik bülten göndermek amacıyla,
 • Kripto 101 üyelerine bildirim sunmak amacıyla,
 • Kripto 101 üyelerine yeni gelen hizmetler hakkında bilgi vermek amacıyla,
 • Kripto 101 üyeleriyle gerekli durumlarda iletişime geçmek adına,
 • Kripto 101 üyelerine veya işbirliği kurduğu kişilere doğrudan pazarlama yapmak amacıyla,

Veri toplaması ve işlenmesi yapılabilmektedir. Kripto 101 olarak kişisel verilerinizin alınıp işlenmesi sürecinde, tamamen uluslararası ve ulusal hukuka uygun olarak hareket etmekteyiz. Kullanıcılarımızı haberdar etmek, kullandıkları sitemiz ve uygulamalarımızı geliştirmek amacıyla verileri toplamakta ve işlemekteyiz. Hızlı işlem yapmaya olanak tanımak da bir diğer amacımız.

2.     Kişisel Veriler Nasıl Toplanıyor?

Kişisel verileri toplarken 3. kişilerden veri alımı yapıp, kendi bünyemize bu verileri katmıyoruz. Kripto 101 olarak topladığımız tüm veriler, kullanıcılarımızın doldurduğu formlar, sosyal medya hesaplarında verdiği erişim izinleri, sözleşmeler ve özlük dosyasında saklanan veriler, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızın bizlere sunduğu veriler ile birlikte toparlanmaktadır.

3.     İşlenen Verilerin Yasal Olarak Aktarılması

Kripto 101 olarak yasal çerçevede işlediğimiz verileri, yine yasal çerçeveler içerisinde 3. kişilere aktarma hakkımız bulunmaktadır. Kripto 101 olarak işlediğimiz veriler, sunduğumuz hizmet kalitesini artırmak adına da aktarılabilmektedir.

4.     Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz İşlenmez

KVKK kapsamında olan özel nitelikli kişisel verileriniz, kesinlikle işlenmemektedir. Özel nitelikli kişisel veriler:

 • Öğrenildiği zaman, kişinin mağdur olmasına sebebiyet veren veriler, özel nitelikli kişisel verilerdir.
 • Kişinin ırkı ile etnik kökeni özel nitelikli kişisel veriler arasında yer almaktadır.
 • Kişinin siyasi düşüncesi de özel nitelikli kişisel veriler arasında yer alır.
 • Kişinin felsefi inancı, dini ve mezhebi özel nitelikli kişisel verileri arasındadır.
 • Kılık ve kıyafet tercihi de kişinin özel nitelikli kişisel verileri arasında yer alır.
 • Kişinin sağlık durumu, cinsel hayatı ve ceza mahkumiyeti de özel nitelikli kişisel veri kapsamında ele alınır.

Kripto 101 olarak bu verilerinizi rızanız olmadan işlememekteyiz. Eğer işlenme durumu olursa bile, KVK Kanunu 6. maddesi uyarınca belirlenmiş olan koşullarda, sizlerin izni doğrultusunda işlenmektedir.

5.     Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kripto 101 adresine doğrudan veya dolaylı yollardan vermiş olduğunuz kişisel verileriniz ile ilgili bazı haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme hakkı,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş olduğu zaman, işlenen verileriniz hakkında bilgi talep etme hakkı,
 • İşlenen kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini öğrenme hakkı,
 • Kişisel verileriniz işlendikten sonra, amaca uygun kullanılıp kullanılmadığından haberdar olma hakkı,
 • Eğer aktarım yapıldıysa yurt içi veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarılmış olduğu 3. kişileri öğrenme hakkı,
 • Kişisel verileriniz eksik veya hatalı biçimde işlendiyse bunlar ile ilgili düzeltme talep hakkı,
 • Mevzuattan kaynaklı olan hallerin haricinde olan, kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili şartlar ortadan kalktıysa kişisel veri kayıtlarınızın silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep etme hakkı,
 • Kişisel verileriniz üzerinde yapılan silme, anonim hale getirme veya düzeltme gibi işlemlerden sonra, kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilerinde bundan haberdar olmasını isteme hakkı,
 • İşlenen veriler sonucunda, aleyhinizde gelişen bir durum olduğu zaman buna itiraz etme hakkı,
 • KVKK’ya aykırı olarak işlenen verileriniz, tarafınıza zarar verdiyse bu zararın giderilmesini talep etme hakkı,

Sizlerin elinde olan haklardır.